Eigen bijdrage (Wmo)

 • Krijgt u hulp en ondersteuning via de gemeente dan betaalt u in vaak een deel zelf. Dat heet de eigen bijdrage.
 • Uw eigen bijdrage bedraagt vanaf 2020, maximaal € 19,00 per maand.
 • U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor: 
  • hulp bij het huishouden;
  • een scootmobiel;
  • een woningaanpassing;
  • voor individuele begeleiding;
  • voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb);
 • U betaalt geen eigen bijdrage:
  • voor een rolstoel;
  • voor deelname aan een (arbeidsmatige) dagbesteding;
  • als u getrouwd bent of samenwoont en nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) bent;
  • als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage in opdracht van de gemeente. Via het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.
Nu eigen bijdrage uitrekenen via cak.nl