Eigen bijdrage (Wmo)

Bericht maandag 12 oktober: Afgelopen week zijn er brieven verstuurd met het verzoek om de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen aan het CAK te betalen. Meer informatie hierover vindt u in het bericht: Berichtgeving CAK eigen bijdrage

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u mogelijk een eigen bijdrage. Dit is een abonnementstarief van €19,00 per maand. U betaalt de eigen bijdrage zo lang u de hulp of een voorziening nodig heeft.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt of u wel of geen eigen bijdrage betaalt. Hierover ontvangt u van het CAK een brief. Dit kan enige tijd duren. Wilt u meer weten over uw eigen bijdrage?

 

Ga naar de website van het CAK

Wanneer betaalt u wel en geen eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor:

 • hulp bij het huishouden;
 • een scootmobiel;
 • een woningaanpassing;
 • voor individuele begeleiding;
 • voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb);

U betaalt geen eigen bijdrage:

 • voor een rolstoel;
 • voor deelname aan een dagbesteding;
 • als u getrouwd bent of samenwoont en nog geen pensioengerechtigde leeftijd heeft;
 • als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm;
 • als u al een bijdrage voor opvang, beschermd wonen of zorg vanuit de Wet langdurige zorg betaalt.

Vragen?

Bij het CAK kunt u terecht met vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage en het inningsproces.

Bij de gemeente kunt u terecht met alle andere vragen, zoals:

 • Welke ondersteuning kan ik krijgen vanuit de Wmo?
 • Bij welke vormen van ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen?
 • Hoe wordt de start- en stopdatum van het abonnementstarief (eigen bijdrage) bepaald?
 • Wordt er een minimabeleid toegepast? Welk minimabeleid is dat?