Minimaregelingen

  • Er zijn verschillende minimaregelingen.
  • Dit zijn regelingen als u een laag inkomen heeft.
  • Er zijn regelingen voor kind(eren) en volwassenen