Extra bijdrage uit Jeugdsport- of Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met laag inkomen, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, streetdance of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie/het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde spullen. 

Een laag inkomen is 125% van het wettelijk sociaal minimum

Kies uw gemeente om voor meer informait over het aanvragen van de extra bijdrage.