Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.503,31 € 1.653,64 € 1.803,97 € 1.954,30
  Vanaf AOW leeftijd € 1.594,42 € 1.753,86 € 1.913,30 € 2.072,74
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.052,32 € 1.157,55 € 1.262,78 € 1.368,02
  Vanaf AOW leeftijd € 1.176,25 € 1.293,88 € 1.411,50 € 1.529,13
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 366,20 € 402,82 € 439,44 € 476,06
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen