Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.536,34 € 1.689,97 € 1.843,61 € 1.997,24
  Vanaf AOW leeftijd € 1.620,74 € 1.782,81 € 1.944,89 € 2.106,96
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.075,44 € 1.182,98 € 1.290,53 € 1.398,07
  Vanaf AOW leeftijd € 1.195,97 € 1.315,57 € 1.435,16 € 1.554,76
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 374,53 € 411,98 € 449,44 € 486,89
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen