Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.512,90 € 1.664,19 € 1.815,49 € 1.966,77
  Vanaf AOW leeftijd € 1.606,88 € 1.767,57 € 1.928,26 € 2.088,94
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.059,03 € 1.164,93 € 1.270,84 € 1.376,74
  Vanaf AOW leeftijd € 1.184,26 € 1.302,69 € 1.421,11 € 1.539,54
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 368,33 € 405,16 € 442,00 € 478,83
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen