Bijstand, veranderingen doorgeven

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet geven. 
  • Veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven.
  • Als u een verandering niet, te laat of met onjuiste informatie doorgeeft dan kunt u een boete krijgen en kan de gemeente uw uitkering stopzetten.
  • In onderstaande situaties staat beschreven in welke situaties u in ieder geval een verandering aan ons moet doorgeven. Als u twijfelt of een verandering van belang is neem dan contact met ons op.
Direct online uw wijziging doorgeven