Bijstand, vakantiegeld

  • Als u een bijstandsuitkering heeft krijgt u ook vakantiegeld
  • Vakantiegeld wordt gelijktijdig met de bijstandsuitkering van de maand mei uitgekeerd. U krijgt deze uitkering in de maand juni betaald. Zie hiervoor de betaaldagen bijstandsuitkering.
  • Op uw uitkeringsoverzicht staat welk bedrag aan vakantiegeld per maand wordt gereserveerd. Dit is 5% van uw maanduitkering