Verordening

  • Meerinzicht besluit op basis van landelijke wetten en regels.
  • Daarnaast zijn er lokale regelingen. De actuele versie van een regeling staat in onderstaande lijst.