Aangepaste dienstverlening​​​​​​​ door coronavirus.

Meerinzicht volgt de landelijke richtlijnen om het coronavirus te bestrijden. Vanaf 16 maart hebben wij een aangepaste dienstverlening:

Aangepaste dienstverlening:

  • Afspraken vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon.
  • Afspraken op het gemeentehuis en huisbezoeken zijn weer mogelijk. De klantmanager bespreekt met u waar de afspraak plaatsvindt.

Wat betekent dit voor u?

  • Heeft u een uitkering bij Meerinzicht? Dan ontvangt u deze op het gebruikelijke moment. 
  • Werkt u bij een werkgever? Dan maakt u afspraken met uw werkgever over uw aanwezigheid en werkzaamheden.
  • De re-integratietrajecten en taallessen zijn weer opgestart. Uw klantmanager neemt met u contact op over uw traject of taalcursus.

Onze werkzaamheden gaan door:

  • Op onze kantoren treffen we alle nodige maatregelen om onze dienstverlening zoveel mogelijk door te laten gaan. We houden nauwlettend de berichtgeving in de gaten en treffen indien nodig andere maatregelen. Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch of digitaal contact met ons opnemen.
Naar overzicht