Leges

  • Leges is een vergoeding aan de gemeente voor diverse vormen van dienstverlening aan inwoners, bedrijven en anderen.
  • De bekendste daarvan zijn paspoorten, rijbewijzen en omgevingsvergunningen.
  • Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag, ongeacht of de aanvraag wordt toegekend. 
  • Kies de gemeente waar u woont voor de tarieven.