Vrijstelling

  • Er zijn bijzondere omstandigheden waardoor een jongere niet ingeschreven kan staan op een school. Hiervoor is een vrijstelling nodig.
  • Een vrijstelling wordt voor maximaal 1 schooljaar verleend.
  • Een vrijstelling moet ieder jaar voor 1 juli worden aangevraagd.
  • De leerplichtambtenaar beslist over het verlenen van een vrijstelling.

Lees hieronder wat voor u van toepassing is.

 

Vrijstelling aanvragen