Verzuim

  • Als een jongere niet op school is zonder dat hiervoor een geldige reden is, heet dit verzuim.
  • Er zijn verschillende soorten verzuim: absoluut verzuim, relatief verzuim en luxe verzuim.