Leerplicht of kwalificatieplicht

  • Vanaf 4 jaar mag een jongere naar school.
  • Vanaf de eerste dag na de maand waarin de jongere 5 jaar is geworden tot hij/zij een startkwalificatie heeft of 18 jaar wordt, moet de jongere naar school.
  • Voor jongeren van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht.
  • Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.