Leerlingenvervoer

  • Het vervoer van een jongere van en naar school is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
  • Soms kan een jongere niet zelfstandig naar school reizen, bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Hiervoor kunt u leerlingenvervoer aanvragen.
  • In sommige gevallen kunt u ook leerlingenvervoer aanvragen indien de school te ver weg is. 
  • Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag indienen.
  • De voorwaarden van leerlingenvervoer verschillen per gemeente. Aan de hand van de overeenkomsten met de gemeente bepaalt de consulent of de jongere in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.
  • Leerlingenvervoer vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Kies de gemeente waar u woont: