PGB jeugdhulp

  • PGB voor jeugdhulp is voor kinderen jonger dan 18 met een beperking en/of psychische problemen.
  • Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp? Dan kunt u de zorg voor uw kind zelf inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • Uw contactpersoon bekijkt welke hulp u nodig heeft. En beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een Jeugdwet-budget.
  • U mag ook iemand opdracht geven om dat te doen (machtigen).
  • Met een pgb voor jeugdhulp regelt u bijvoorbeeld de volgende zorg: begeleiding, dagbesteding voor jeugd, logeeropvang voor jeugd
  • PGB voor jeugdhulp: www.regelhulp.nl