Overgang 18-/18+

  • Binnenkort 18 jaar en nog wel hulp nodig?
  • De Jeugdwet gaat over kinderen en jongeren tot 18 jaar.
  • Boven de 18 jaar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van toepassing.
  • Kies in welke gemeente u woont: