Hulp bij gesprek

  • U heeft vragen over zorg, wonen, werk of opvoeding en wilt hierover een gesprek.
  • Soms is het lastig om alleen het gesprek te voeren, u mag dan ook altijd iemand meenemen naar een gesprek, die meeluistert en meedenkt.
  • U kunt iemand uit uw omgeving vragen of u kunt hulp vragen via MEE Veluwe-IJsseloevers.
  • MEE Veluwe-IJsseloevers kan meedenken en aanwezig zijn bij het gesprek.
  • Kies in welke gemeente u woont.