Extra bijdrage voor computer voor uw kind

  • Uw kind gaat naar de middelbare school en heeft een computer, laptop of tablet nodig.
  • Per kind kunt u eenmalig € 400,- aanvragen
  • Uw kind is tussen de 12 en 17 jaar oud
  • Voorwaarden: uw inkomen was de afgelopen 12 maanden lager dan 110% van de bijstandsnorm (130% als u in Ermelo woont) en u heeft weinig of geen eigen geld
  • Geen vergoeding aanvragen voor een spelcomputer

Download en print het formulier, vul in en stuur op naar Meerinzicht, t.a.v. domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk

Aanvraagformulier Computer voor uw kind (307 KB) Nu Inlichtingenformulier downloaden (350 KB)