Eigen bijdrage (Wmo)

 • Als u hulp en ondersteuning krijgt via de gemeente moet u in veel gevallen een deel zelf betalen. Dat heet de eigen bijdrage.
 • Uw eigen bijdrage bedraagt vanaf 2019, maximaal € 17,50 per 4 weken.
 • U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor
  • hulp bij het huishouden
  • een scootmobiel
  • een woningaanpassing
  • voor individuele begeleiding
  • voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb)
 • U betaalt geen eigen bijdrage:
  • voor een rolstoel
  • voor deelname aan een (arbeidsmatige) dagbesteding
  • als u getrouwd of samenwoont en nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd) bent
  • als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm
 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage in opdracht van de gemeente. Via het CAK kunt u de eigen bijdrage uitrekenen
Nu eigen bijdrage uitrekenen via cak.nl