Veelgestelde vragen over de Tozo-regeling

Komt u er niet uit?

Het kan zijn dat u met veel vragen zit en het antwoord voor uw situatie niet kunt vinden. Woont u in Harderwijk, Ermelo of Zeewolde?

Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact opnemen

Als ik in aanmerking kom voor een Tozo-uitkering, hoe zit het dan met mijn zakelijk kosten? Bij wie kan ik hiervoor terecht? Kan ik dan in aanmerking komen voor een lening op grond van de Tozo?

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een bedrijfskapitaal op grond van de Tozo.

Vooralsnog is het maximaal toe te kennen bedrag vastgesteld op € 10.157,00.

Bij de verstrekking van de lening voor bedrijfskapitaal kan een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting worden opgenomen en zal het rentepercentage in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Terug naar boven

Kan ik in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van € 4.000,00 (TOGS)?

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4.000,00. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terug naar boven

Ik ben onlangs als ondernemer begonnen en mij pas vorige maand ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kan ik dan de Tozo-uitkering aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor deze regeling, zal aan de hand van door u aan te leveren gegevens/bewijsstukken nader moeten worden beoordeeld.

Zo zal u moeten voldoen aan wettelijke vereisten voor het uitoefenen van uw bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet u voldoen aan het urencriterium.

Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep (N.B.: als het bedrijf nog geen jaar bestaat kan hier naar rato op worden getoetst. U dient dan in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf te hebben te gewerkt. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie vallen hier ook onder).

Terug naar boven

Is mijn aanmelding via Meerinzicht binnengekomen, want ik heb geen bevestiging ontvangen?

U ontvangt alleen een bevestigingsmail als u een e-mailadres in de aanvraag heeft ingevuld. Het kan zijn dat deze e-mail in uw ongewenste mail is terechtgekomen. 

Heeft u wel uw e-mailadres ingevuld maar geen bevestiging ontvangen? Dan is de aanvraag niet bij ons binnengekomen. Vul de aanvraag daarom nogmaals in.

Terug naar boven

Hoe hoog is de Tozo-uitkering?

Voor een alleenstaande (ouder) bedraagt maandelijks de maximale uitkering € 1.059,03. Voor gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedraagt deze € 1.512,90.

U moet er rekening mee houden, dat overig inkomen op de maandelijkse uitkering in mindering wordt gebracht.

Het kan ook zijn dat u een andere samenlevingsvorm heeft. Daar horen ook andere bedragen bij. 

Terug naar boven

Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen. Dit betekent niet dat er onder geen beding eventueel teveel betaalde uitkering kan worden teruggevorderd.

Het gaat om een aanvullende inkomensondersteuning en u dient op eigen initiatief veranderingen in het inkomen aan Meerinzicht door te geven. Dit kan door het wijzigingsformulier. Ingeval van fraude kan de uitkering worden teruggevorderd.

Terug naar boven

Welke rechten en plichten zijn er rond de Tozo-regeling?

De definitieve landelijke regels over de rechten en plichten van de Tozo-regeling zijn nog niet officieel bekend. Wij verwachten dit eind week 16, begin week 17.

Als deze regels bekend zijn ontvangt u van ons hierover informatie (als u bij ons een aanvraag heeft gedaan). 

Terug naar boven

Hoe lang duurt het voordat ik over het geld kan beschikken of kan ik een voorschot aanvragen?

Na de aanvraag controleert Meerinzicht of de aanvraag volledig is ingevuld. Daarna beoordeeld het GROS (Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt) op rechtmatigheid. Vervolgens zal de betaling worden overgemaakt en ontvangt u de beschikking via www.mijnoverheid.nl.

Deze procedure duurt ongeveer 5 dagen. Heeft u op of vlak na 27 maart uw aanvraag ingediend, dan kan de afhandeling 5-10 dagen duren, door de grote hoeveelheid aanvragen in het begin. 

Terug naar boven

Ik woon niet in Harderwijk of Ermelo, maar mijn bedrijf is wel gevestigd in Harderwijk of Ermelo. Waar moet ik mij melden als ik in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van de Tozo?

U moet zich melden bij de gemeente waar u woont/ staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Terug naar boven

Ik ben 17 jaar. Kan ik dan ook een Tozo-uitkering aanvragen?

Nee. Om een beroep te kunnen doen op de Tozo-uitkering, moet u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Terug naar boven

Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan beiden recht op de maximale Tozo-uitkering?

Nee, u hebt dan recht op een gezinsuitkering op het sociaal minimum.

Deze uitkering bedraagt momenteel maximaal € 1.512,90 (per gezin/huishouden).

Terug naar boven

Ik heb ook personeel in dienst. Wat moet ik doen?

Vanwege het Corona-virus is de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet en is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.

Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling, de hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

Terug naar boven

Mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland, maar ik woon in Harderwijk of Ermelo. Kan ik dan bij Meerinzicht een Tozo-aanvraag indienen?

Nee, uw bedrijf of zelfstandig beroep moet in Nederland worden uitgeoefend.

Terug naar boven

Kan de boekhouder/accountant een aanvraag voor een klant indienen?

Nee, zelf indienen via het aanvraagformulier van Meerinzicht.

Terug naar boven