Bijzondere bijstand

  • Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.
  • U kunt mogelijk gebruik maken van bijzondere bijstand als u onvoldoende inkomen heeft om de kosten zelf te betalen.
  • De kosten moeten aantoonbaar onvoorzien en dringend nodig zijn. Ook moeten uw kosten niet door een andere regeling worden vergoed.
  • Voor verschillende vormen kunt u bijzondere bijstand aanvragen, zie voor meer informatie onderstaande mogelijkheden.

Download en print het formulier, vul in en stuur op naar Meerinzicht, t.a.v. domein Sociaal, Antwoordnummer 430, 3840 VB Harderwijk

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand (350 KB) Nu Inlichtingenformulier downloaden (350 KB)