Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.423,66 € 1.566,02 € 1.708,39 € 1.850,75
  Vanaf AOW leeftijd € 1.533,18 € 1.686,50 € 1.839,82 € 1.993,13
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 996,56 € 1.096,21 € 1.195,87 € 1.295,52
  Vanaf AOW leeftijd € 1.121,43 € 1.233,57 € 1.345,72 € 1.457,86
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 349,54 € 384,49 € 419,45 € 454,40
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen vormen      

Hoeveel eigen vermogen mag u hebben

Onderstaande bedragen geven aan hoeveel eigen vermogen (contant geld, spaargeld, auto, caravan, sieraden, etc.) u mag hebben om recht te hebben op een regeling. Deze bedragen heten de vermogensgrens.

  • Gezin, samenwonenden of alleenstaande ouder: € 12.040,-
  • Alleenstaande: € 6.020,-