Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.472,03 € 1.619,23 € 1.766,44 € 1.913,64
  Vanaf AOW leeftijd € 1.571,50 € 1.728,65 € 1.885,80 € 2.042,95
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.030,42 € 1.133,46 € 1.236,50 € 1.339,55
  Vanaf AOW leeftijd € 1.154,03 € 1.269,43 € 1.384,84 € 1.500,24
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 361,28 € 397,41 € 433,54 € 469,66
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen