Bijstandsnorm, bedragen

  • Welk bedrag u aan bijstand kunt krijgen heet de bijstandsnorm. Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw leeftijd en leefsituatie.
  • Als u met meer personen in uw woning woont kunt u woonkosten delen. Dit heet kostendelersnorm. Dit is van invloed op de hoogte van de bijstandsnorm die voor u geldt.
  • Als u bijstand heeft en u gaat een aantal uren per week werken, dan heeft u misschien recht op inkomstenvrijlating.
  • Voor verschillende minimaregelingen geldt dat uw inkomen niet hoger mag zijn dan een bepaald percentage van de bijstandsnorm. Deze percentages van de bijstandsnorm zijn opgenomen in onderstaande tabel.
  • In onderstaande tabel kunt u zien welke bijstandsnorm (gebaseerd op het netto minimumloon) er voor u geldt. De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld. 
Situatie thuis Leeftijd Bijstandsnorm 100% Bijstandsnorm 110% Bijstandsnorm 120% Bijstandsnorm 130%
Gehuwd of samenwonend 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.465,07 € 1.611,58 € 1.758,08 € 1.904,59
  Vanaf AOW leeftijd € 1.563,46 € 1.719,81 € 1.876,15 € 2.032,50
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 jaar tot AOW leeftijd € 1.025,55 € 1.128,11 € 1.230,66 € 1.333,22
  Vanaf AOW leeftijd € 1.147,80 € 1.262,58 € 1.377,36 € 1.492,14
Alleenstaande in inrichting 21 jaar tot AOW leeftijd € 359,72 € 395,69 € 431,66 € 467,64
Jongere 18 tot 21 jaar Hier gelden verschillende normen vormen