Bijstand, veranderingen doorgeven

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, moet u zich aan bepaalde regels houden. Dit noemen we plichten. Geef daarom op tijd veranderingen door. Zo voorkomt u problemen.
  • Veranderingen in uw financiĆ«le, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven
  • Ook doorgeven als u twijfelt of de verandering van belang is voor uw uitkering
  • U krijgt een boete als u dit niet doet, te laat doet of foute gegevens doorgeeft. Ook als u niet wist dat u het moest doorgeven
  • Zie ook Wat moet u verplicht doorgeven
  • Print het formulier, vul in en stuur op naar Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
Nu formulier downloaden (278 KB)

Documenten (zoals loonstrook) e-mailen: