Bijstand, veranderingen doorgeven

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u een inlichtingenplicht. Dat betekent dat u de juiste informatie moet geven. 
  • Veranderingen in uw financiële, persoonlijke of leefsituatie moet u binnen 1 week doorgeven.
  • Als u een verandering niet, te laat of met onjuiste informatie doorgeeft dan kunt u een boete krijgen en kan de gemeente uw uitkering stopzetten.
  • In onderstaande situaties staat beschreven in welke situaties u in ieder geval een verandering aan ons moet doorgeven. Als u twijfelt of een verandering van belang is neem dan contact met ons op.

Print het wijzigingsformulier, vul in en stuur op naar Meerinzicht, Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk

Nu formulier downloaden (324 KB)

Documenten (zoals loonstrook) e-mailen: