Bijdrage aanvullende zorgverzekering

  • Als u een minimum inkomen heeft kunt u een bijdrage krijgen voor een aanvullende verzekering.
  • Wilt u niet meedoen met de collectieve zorgverzekering, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dit is voor een tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering.
  • Deze tegemoetkoming is € 15 per maand. Meerinzicht betaalt dit bedrag in één keer aan u; u ontvangt dus € 180,00 voor een heel jaar.
  • U kunt een tegemoetkoming krijgen als u een aanvullende zorgverzekering en/of tandverzekering heeft.
  • U komt alleen in aanmerking voor deze tegemoetkoming als uw inkomen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm bedraagt en uw vermogen niet hoger is dan de vermogensgrens.
  • Vraag de tegemoetkoming aan met het Aanvraagformulier Bijzondere bijstand.
Direct online uw aanvraag indienen