Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met een besluit kunt u bezwaar maken
  • U heeft 6 weken de tijd om het bezwaar in te dienen
  • De bezwaartermijn gaat in op de dag na de brief met het besluit
  • Kies in welke gemeente u woont