Bezwaar maken

 • Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?
 • Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit schriftelijk of digitaal (met uw DigiD) bezwaar maken.

Behandeling bezwaar

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.
 • Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Online bezwaar maken 

 • U kunt met een online formulier een bezwaarschrift indienen als u in de gemeente Ermelo of Zeewolde woont.
 • Uw DigiD is dan uw officiĆ«le ondertekening.

Schriftelijk bezwaar maken

U stuurt een brief. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening