Beschermd wonen

  • Beschermd wonen is voor mensen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. 
  • Het gaat dan om mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener.
  • Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding in de nabijheid of op afroep beschikbaar.
  • De centrale toegang voor beschermd wonen verloopt via GGD Noord- en Oost-Gelderland. U kunt contact zoeken met GGD NOG via www.ggdnog.nl, 088 443 31 27 of via .
  • Aanmeldingen voor beschermd wonen vinden in de regel plaats door een hulpverlener samen met de klant. Het aanmeldformulier beschermd wonen vindt u via: https://www.ggdnog.nl/documenten/item/publiek-in-de-knel/formulier-centrale-toegang.