Beschermd wonen

  • Beschermd wonen is voor iemand vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen. 
  • Deze persoon kan (tijdelijk) niet zelfstandig wonen. Ook niet met de hulp van bijvoorbeeld familie, vrienden of een hulpverlener.
  • Op een beschermd wonen-locatie is 24 uur per dag zorg en begeleiding in de nabijheid of op afroep beschikbaar.
  • Aanmeldingen voor beschermd wonen vinden in de regel plaats door een hulpverlener samen met de klant.
  • De centrale toegang voor beschermd wonen verloopt via GGD Noord- en Oost-Gelderland, www.ggdnog.nl